Kontakt Obwody Historia Aktualności Strona główna W3adze i cz3onkowie

Dane kontaktowe:

Kol. Dariusz Czyżniewski - Prezes Adres e-mail:
dariusz.czyzniewski@darzbortorun.pl
Kol. Jacek Suryn - Administrator Adres e-mail:
jacek.suryn@darzbortorun.pl

Kol. Sławomir Mikowski - Skarbnik

Adres e-mail:

s.mikowski@onet.pl

Adres korespondencyjny :
87-200 Wąbrzeźno ul Łabędzia 8.
Telefon kontaktowy do sekretarza Koła : 698101458.

Konto : Bank Millenium o/Wąbrzeżno 68 1160 2202 0000 0001 6455 4260

Sztandar Koła Łowieckiego